contract@yourtour.vn/ sales@yourtour.vn

+84 01 776 386

Hà Nội - Nha Trang / người

(2 Review)

Hà Nội - Nha Trang

HÀ N?I – NHA TRANG 03 NGÀY 02 ÐÊM

D? ki?n kh?i hành

Phuong ti?n : Ô tô , máy bay

            Nha Trang thu?c t?nh Khánh Hoà, mi?n trung Vi?t Nam, cách Hà N?i 1287km, cách TP HCM 442 km. Vùng “Cát tr?ng, duong xanh” này có 7km b? bi?n toàn bãi t?m d?p. D?i cát tr?ng phau u?n cong nhu vành nón, nghiêng nghiêng bên làn nu?c xanh th?m d?t dào ti?ng sóng. Tr?i Nha Trang h?u nhu quanh nam xanh ng?t không khác gì b?u tr?i Ð?a Trung H?i, vì th? dã t? lâu Nha Trang du?c ví nhu m?t Ð?a Trung H?i c?a Vi?t Nam, thành ph? c?a n?ng và gió…            

 

NGÀY 01: HÀ N?I – NHA TRANG (An t?i)

09h45 : Xe dón quý khách t?i di?m h?n lên sân bay N?i Bài kh?i hành di Nha Trang.

14h20 : Ð?n sân bay Cam Ranh, b?n s? du?c ti?p dón n?ng nhi?t b?i hu?ng d?n viên d?a phuong. Sau dó, doàn kh?i hành tham quan chùa Long Son, dây là m?t ngôi chùa b? th? và c? kính nh?t c?a thành ph? Nha Trang. Sau khi tham quan chính di?n, doàn chinh ph?c 150 b?c tam c?p vi?ng tu?ng ph?t Thích Ca to? l?c trên d?nh d?i Tr?i Thu?.

Ðoàn ti?p t?c tham quan qu?n th? ki?n trúc tháp bà Ponagar, dây là m?t trong nh?ng công trình ki?n trúc d?c dáo c?a ngu?i cham du?c xây d?ng t? th? k? VIII còn luu l?i trên x? s? Tr?m Huong.

Sau khi tham quan Tháp Bà, doàn v? khách s?n nh?n phòng ngh? ngoi.

19:00 : Xe dón doàn di an t?i t?i nhà hàng d?a phuong.

Sau b?a t?i doàn t? do vui choi.

 

NGÀY 02: Ð?O BÌNH BA (An sáng, trua, t?i)

Quý khách dùng b?a sáng buffet t?i khách s?n.

7h30: Xe dón quý khách d?n C?ng Ba Ngòi. Quý khách lên Cano sang d?o Bình Ba. Sau 15 phút lênh dênh trên bi?n, ng?m nhìn và ch?p hình toàn V?nh Cam Ranh, du khách d?n v?i d?o Bình Ba – d?o hoang Robinson.

Ð?n v?i d?o Tôm Hùm, HDV dua m?i ngu?i di tham quan ch?p hình, Bót C?a ng?m toàn c?nh bi?n tuy?t d?p V?nh Cam Ranh, lô c?t c?a Pháp xây cu?i th? k? 19.

Tham quan Bãi Chu?ng tr?i dài nh?ng hoa rau mu?ng bi?n và hoa c? may, d?o quanh núi Hòn Cò nhìn bi?n xa tít mênh mông

10h00 – 11h30: Quý khách khám phá bãi N?m, m?t trong nh?ng bãi t?m d?p nh?t ? Bình Ba v?i bãi cát tr?ng m?n và nh?ng r?ng san hô k? thú. (Quý khách s? du?c trang b? áo phao, kính l?n d? l?n ng?m san hô, có gh? dù cho quý khách ngh? ngoi).

12h00: Dùng b?a com thân m?t t?i nhà dân.

14h00: HDV dua doàn di tham quan tìm hi?u cu?c s?ng, c?nh v?t và con ngu?i noi dây b?ng xe di?n (Xe tuk tuk) hoa?c xe ma´y - d?ng trên d?nh d?i chiêm ngu?ng nh?ng ca?nh sa´c tuyê?t de?p c?a Ho`n Ru`a, Ba~i Me, Ba~i Bô` Ðê`...Vi?ng chùa T?nh th?t Ng?c Gia Huong, Ði?n Quan Âm...Quý khách có th? th?p nén huong c?u chúc an lành cho gia dình và b?n bè.

16h00: Ðoàn lên tàu v? l?i TP. Cam Ranh. Ð?n noi, xe dua doàn v? khách s?n, ngh? ngoi,

18h00: xe dón doàn di an t?i, sau b?a t?i quý khách t? do, khám phá v? d?p Nha Trang v? dêm.

 

NGÀY 03: NHA TRANG – HÀ N?I (An sáng, trua)

Sáng: Quý khách an sáng và tr? phòng, xe và HDV dua quý khách dên khu du l?ch t?m khoáng bùn I-resort, cách trung tâm thành ph? kho?ng 4km. Khu du l?ch bao b?c b?i dáng núi hùng vi và dòng sông Cái Nha Trang hiê`n hòa uô´n lu?n kê´t h?p v?i lô´i kiê´n trúc dô?c dáo s? d?ng các v?t li?u d?a phuong nhu g?, dá, lá d?a nu?c, khu ngh? du?ng I – resort hiê?n ra nhu mô?t ô´c d?o thu nh?, gây ?n tu?ng cho du khách ngay t? cái nhìn d?u tiên. Nhu m?t li?u pháp t? nhiên, không gian m?c m?c tuy?t d?p này s? góp ph?n thanh l?c tâm h?n, mang l?i cho b?n c?m giác s?ng khoái thu thái cùng nh?ng chiêm nghiê?m m?i vê` cuô?c sô´ng thông qua nh?ng gói d?ch v? ngâm t?m bùn khoáng dô?c dáo mang dâ?m phong cách Spa.      

Trua : Quý khách an trua t?i nhà hàng

Sau b?a trua có th? mua s?m quà luu ni?m cho ngu?i thân và b?n bè. Xe và hu?ng d?n viên ti?n doàn ra sân bay dáp chuy?n bay v? Hà N?i. K?t thúc chuong trình.

 

GIÁ TOUR TR?N GÓI ( không áp d?ng ngày l? )

3.190.000 VNÐ/1 khách

(Áp d?ng cho doàn 25 khách ngu?i l?n tr? lên )

 

D?CH V? BAO G?M :

 • Khách s?n 3 sao Brandi Hotel  , 2 khách /1 phòng, l? nam, n? ghép 3 khách /1 phòng
 • Xe 29 ch? theo chuong trình
 • 2 b?a buffet t?i khách s?n & 4 b?a chính, 150.000d/ngu?i/b?a
 • Hu?ng d?n viên ti?ng Vi?t theo chuong trình.
 • Vé t?m bùn khoáng I – resort
 • Vé tham quan tháp bà Panarga
 • Vé B?o hi?m du l?ch m?c d?n bù t?i da 30.000.000Ð/ngu?i/v?.
 • 1 chai nu?c/ngu?i/ngày

D?CH V? KHÔNG BAO G?M:

 • Vé máy bay kh? h?i 2 chi?u Hà N?i – Nha Trang – Hà N?i
 • Các chi phí cá nhân khác (d? u?ng trong b?a an, chi phí gi?t là)
 • Thu? GTGT
 • Ð? u?ng trong các b?a an

GIÁ TOUR CHO TR? EM :

 • Vé tàu, vé máy bay theo quy d?nh
 • Tr? em du?i 5 tu?i mi?n phí, s? d?ng chung d?ch v? v?i b? m?
 • Tr? em t? 6 d?n du?i 10 tu?i tính 50% giá tour
 • Tr? em t? 11 tu?i tr? lên tính nhu ngu?i l?n

Xin chân thành c?m on và kính chúc Quý khách có m?t chuy?n di th?t vui v?, b? ích!

Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Yourtour Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 5, ngách 68/68/45, tổ 16 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Talico – Số 22 Hồ Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Follow Us