contract@yourtour.vn/ sales@yourtour.vn

+84 01 776 386

Đà Nẵng - Huế 0 / người

(2 Review)

Đà Nẵng - Huế

ÐA` NA~NG 4 NGA`Y 3 ÐÊM

 

 

NGÀY 1: HÀ N?I – ÐÀ N?NG – BÁN Ð?O SON TRÀ                                                        (AN: TRUA, T?I)

Buô?i sa´ng,  Xe và Hu?ng d?n dón doàn t?i di?m h?n, kh?i hành t?i sân bay N?i Bài dáp chuy?n bay d?n Ðà N?ng. Ð?n Ðà N?ng xe dón doàn di tham quan Chu`a Linh U´ng (na`m trên ba´n da?o Son Tra`), nê´u co`n tho`i gian se~ tham quan tiê´p theo o? Ba?o ta`ng tranh 3D. Sau do´, xe dua doa`n di an trua t?i nhà hàng sau dó v? khách s?n nh?n phòng ngh? ngoi. Chiê`u quy´ kha´ch tham quan Ngu~ Ha`nh Son, rô`i di chuyê?n xuô´ng Hô?i An, hoa?c co´ thê? xuô´ng tha?ng Hô?i An, an tô´i, va` da?o choi ta?i khu phô´ cô?, vo´i nhiê`u hoa?t dô?ng da?c sa´c, nhiê`u mo´n an da?c trung, 21h, doa`n tâ?p trung vê` la?i Ða` Na~ng, nghi? dêm kha´ch sa?n.

 

NGÀY 2: BÀ NÀ HILLS – HUÊ´                                                                                            (AN: SÁNG, TRUA, T?I)

An sáng buffet t?i khách s?n

Xe dón khách t?i khách s?n b?t d?u hành trình khám phá khu du l?ch Bà Nà Hills. Vé cáp treo hai chi?u (t? túc)

Du khách có m?t t?i khu du l?ch Bà Nà Hills, làm th? t?c lên cáp treo b?t d?u tham quan các di?m d?n h?p d?n: nhu Chùa linh ?ng, Vu?n hoa tình yêu, Khu h?m ru?u pháp thu?ng th?c các lo?i ru?u du?c luu tr? lâu nam trong lòng d?t, Tàu ho? leo núi, Công viên trò choi Fantasy Park.

Thu?ng th?c ti?c buffet trua t?i nhà hàng 4 sao trên d?nh Bà Nà ? d? cao 1489m.

Ðoàn ti?p t?c tham quan các tuy?n di?m trên d?nh Bà Nà: Ch?p hình t?i C?u Vàng Bà Nà- m?t d?a di?m check-in d?p du?c yêu thích nh?t khi di du l?ch Bà Nà Hills, dây cung là di?m n?i b?t c?a Sunword Bà Nà. An trua t?i nhà hàng d?a phuong

Chi?u: Quý khách kh?i hành di Huê´. Nhâ?n pho`ng kha´ch sa?n, nghi? ngoi. An t?i t?i nhà hàng di?a phuong và t? do kha´m pha´ ve? de?p cu?a tha`nh phô´ Huê´ vê` dêm. Nghi? dêm o? Huê´,

 

NGÀY 3: CITY HUÊ´                                                                                                    (AN: SÁNG, TRUA, T?I)

Quý khách dùng b?a sáng buffet t?i khách s?n.

Xe va` huo´ng dâ~n viên do´n doa`n kho?i ha`nh di tham quan ta?i Ða?i Nô?i, m?t d?a danh không th? b? qua khi du l?ch Hu?, t?a l?c g?n c?u Tràng Ti?n bên b? sông huong tho m?ng v?i nhi?u công trình ki?n trúc d?c s?c nhu: Ngo? Môn, Ðiê?n Tha´i Ho`a, Cung Diên Tho?, Hiê?n Lâm Ca´c,…, tiê´p theo doa`n kho?i ha`nh tham quan Chu`a Thiên Mu?,

An trua nha` ha`ng di?a phuong,  Chiê`u, quý khách tiê´p tu?c tham quan Lang Kha?i Ði?nh - to? l?c t?i Th?y B?ng, Huong Th?y, Th?a Thiên Hu?. Là m?t trong nh?ng lang d?p nh?t trong h? th?ng lang t?m t?i Hu?. 

Sau do´, doa`n vê` la?i kha´ch sa?n nghi? ngoi. An t?i t?i nhà hàng d?a phuong và ngh? dêm t?i Huê´

 

NGÀY 4: HUÊ´ – HÀ N?I                                                                                                    (AN: SÁNG, TRUA)

Ðoàn an sáng t?i khách s?n. Sau b?a sáng doàn t? do vui choi, mua s?m dô` luu niê?m. 11h00 làm th? t?c tr? phòng khách s?n, an trua t?i nhà hàng. Sau dó di chuy?n ra sân bay dáp chuy?n bay vê` Ha` Nô?i. Ð?n sân bay N?i Bài, xe dua doàn v? di?m dón ban d?u. K?t thúc chuong trình, t?m bi?t doàn h?n g?p l?i trong nh?ng chuy?n di t?i.

 

***********************************************************

 

 

Gia´ Tour tu` 3.500.000d/nguo`i lo´n

A´p du?ng cho doa`n tu` 30 kha´ch tro? lên

 

D?CH V? BAO G?M

  • Xe dua dón theo hành trình t?i Ðà N?ng, Huê´
  • Xe do´n tiê~n sân bay ta?i Ha` Nô?i
  • Hu?ng d?n viên theo doàn t?i Ðà N?ng, Huê´
  • 3 dêm khách s?n 3 sao, theo li?ch tri`nh (1 dêm ÐN, 2 dêm Huê´), tiêu chu?n 2 khách/phòng, le? kha´ch ghe´p pho`ng 3
  • 06 b?a an t?i nhà hàng d?a phuong tiêu chu?n 150.000d/khách/b?a theo l?ch trình
  • Nu?c u?ng trên xe (1chai/ngu?i/ngày)
  • B?o hi?m 30.000.000d/ngu?i/v?

 

D?CH V? KHÔNG BAO G?M

  • Ph? thu phòng don, Ð? u?ng trong các b?a an, chi phí cá nhân
  • Vé cáp treo Bà Nà 750.000d/nguo`i lo´n + 1 b?a trua buffet Bà Nà 245.000d/nguo`i lo´n
  • Thu? VAT 10% và các chi phí khác không d? c?p trong chuong trình.

 

Xin chân thành c?m on và kính chúc Quý khách có m?t chuy?n di th?t vui v?, b? ích!

Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Yourtour Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 5, ngách 68/68/45, tổ 16 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Talico – Số 22 Hồ Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Follow Us