contract@yourtour.vn/ sales@yourtour.vn

+84 01 776 386

Đà Nẵng / người

(2 Review)

Đà Nẵng

ÐA` NA~NG 4 NGA`Y 3 ÐÊM

Kh?i hành du? kiê´n: 2020

 

NGÀY 1: HÀ N?I – ÐÀ N?NG – BÁN Ð?O SON TRÀ. (AN: TRUA, T?I)

Buô?i sa´ng,  Xe và Hu?ng d?n dón doàn t?i di?m h?n, kh?i hành t?i sân bay N?i Bài dáp chuy?n bay d?n Ðà N?ng. Ð?n Ðà N?ng xe dón doàn di an trua t?i nhà hàng sau dó v? khách s?n nh?n phòng ngh? ngoi. Chiê`u tham quan Ba?o ta`ng tranh 3D và Chùa Linh ?ng (Son Trà) Cách bãi bi?n M? Khê Ðà N?ng ch?ng 10km. Chùa t?a l?c trên m?t ng?n d?i c?a bán d?o Son Trà, n?m ? lung ch?ng núi, mang hình con rùa, m?t hu?ng ra bi?n, lung t?a vào cánh r?ng nguyên sinh b?t ngàn v?i bao chim thú c?a bán d?o Son Trà…

 

NGÀY 2: BÀ NÀ HILLS. (AN: SÁNG, TRUA, T?I)

An sáng buffet t?i khách s?n

Xe dón khách t?i khách s?n b?t d?u hành trình khám phá khu du l?ch Bà Nà Hills. Vé cáp treo hai chi?u (t? túc)

Du khách có m?t t?i khu du l?ch Bà Nà Hills, làm th? t?c lên cáp treo b?t d?u tham quan các di?m d?n h?p d?n: nhu Chùa linh ?ng, Vu?n hoa tình yêu, Khu h?m ru?u pháp thu?ng th?c các lo?i ru?u du?c luu tr? lâu nam trong lòng d?t, Tàu ho? leo núi, Công viên trò choi Fantasy Park.

Thu?ng th?c ti?c buffet trua t?i nhà hàng 4 sao trên d?nh Bà Nà ? d? cao 1489m.

Ðoàn ti?p t?c tham quan các tuy?n di?m trên d?nh Bà Nà: Ch?p hình t?i C?u Vàng Bà Nà- m?t d?a di?m check-in d?p du?c yêu thích nh?t khi di du l?ch Bà Nà Hills, dây cung là di?m n?i b?t c?a Sunword Bà Nà. An trua t?i nhà hàng d?a phuong

Chi?u: Quý khách t? do t?m bi?n M? Khê, 17h kh?i hành di H?i An. An t?i t?i nhà hàng ? H?i An và t? do tham quan ph? c?. 21h30-22h00 quay v? Ðà N?ng và ngh? dêm t?i khách s?n.

 

NGÀY 3: CÔNG VIÊN SU?I KHOÁNG NÓNG NÚI TH?N TÀI / CU` LAO CHA`M. (AN: SÁNG, TRUA, T?I)

Quý khách dùng b?a sáng buffet t?i khách s?n.

Option 1: Sau b?a sáng, Xe và HDV dón quý khách t?i di?m h?n kh?i hành d?n khu t?m khoáng Núi Th?n Tài. Ta?i dây, quý khách t? do t?m khoáng t?i khu v?c t?m khoáng t?p th?, ngoài ra có th? thêm d?ch v? t?m bùn, t?m onsen, t?m trà, s?a, ru?u, cà phê (Chi phí t? túc). Quý khách t? tay lu?c tr?ng t?i khu su?i khoáng nóng, tham gia các trò choi du?i nu?c nhu: dòng sông lu?i Ð?ng Long Tiên, khu h? boi và khu vui choi ngoài tr?i, vui choi công viên nu?c....

Dùng b?a trua v?i BUFFET - ?M TH?C VI?T và t? do ngh? ngoi t?i nhà hàng R?ng Ð? trong khu du l?ch HDV t?p trung doàn ti?p t?c hành trình khám phá thiên nhiên Núi Th?n Tài. Quý khách có co h?i du?c tham quan các h?ng m?c nhu: Mi?u Son Th?n, b?n t?m t? nhiên b?ng dá l?n nh?t Vi?t Nam, ...

Option 2: Xe va` huo´ng dâ~n do´n doa`n kho?i ha`nh tham quan Cu` Lao Cha`m. Quy´ kha´ch duo?c kha´m pha´ ne´t hoang so, tu? nhiên cu?a ho`n da?o na`y cu`ng vo´i nhung di ti´ch li?ch su? van ho´a cu?a con nguo`i noi dây. Hon nu~a ta?i dây, quy´ kha´ch co`n duo?c la?n nga´m san hô, mô?t tra?i nghiê?m vô cu`ng thu´ vi?

 

Chiê`u, quý khách kh?i hành tr? v? Ðà N?ng, nh?n phòng khách s?n ngh? ngoi và t? do t?m bi?n. An t?i t?i nhà hàng d?a phuong và ngh? dêm t?i Ðà N?ng - Ngh? dêm t?i khách s?n

 

NGÀY 4: ÐÀ N?NG – HÀ N?I. (AN: SÁNG, TRUA)

Ðoàn an sáng t?i khách s?n. Sau b?a sáng doàn t? do mua s?m ho?c t?m bi?n. 11h00 làm th? t?c tr? phòng khách s?n, an trua t?i nhà hàng. Sau dó di chuy?n ra sân bay dáp chuy?n bay vê` Ha` Nô?i. Ð?n sân bay N?i Bài, xe dua doàn v? di?m dón ban d?u. K?t thúc chuong trình, t?m bi?t doàn h?n g?p l?i trong nh?ng chuy?n di t?i.

 

***********************************************************

 

 

Gia´ Tour tu` 2.700.000d/nguo`i lo´n

A´p du?ng cho doa`n tu` 30 kha´ch tro? lên

 

D?CH V? BAO G?M

 • Xe dua dón theo hành trình t?i Ðà N?ng
 • Xe do´n tiê~n sân bay ta?i Ha` Nô?i
 • Hu?ng d?n viên theo doàn t?i Ðà N?ng
 • 3 dêm khách s?n 3 sao, gâ`n biê?n My~ Khê, tiêu chu?n 2 khách/phòng, le? kha´ch ghe´p pho`ng 3
 • 05 b?a an t?i nhà hàng d?a phuong tiêu chu?n 150.000d/khách/b?a theo l?ch trình
 • Nu?c u?ng trên xe (1chai/ngu?i/ngày)
 • B?o hi?m 30.000.000d/ngu?i/v?

 

D?CH V? KHÔNG BAO G?M

 • Ph? thu phòng don, Ð? u?ng trong các b?a an, chi phí cá nhân
 • Vé cáp treo Bà Nà 750.000d/nguo`i lo´n + 1 b?a trua buffet Bà Nà 245.000d/nguo`i lo´n
 • Vé gói Tích L?c t?i Công viên su?i khoáng nóng núi Th?n Tài 530.000d/nguo`i lo´n (bao g?m vui choi, t?m khoáng + an trua trong khu vui choi) hoa?c tour tham quan cu` lao cha`m 550.000d/nguo`i lo´n
 • Thu? VAT 10% và các chi phí khác không d? c?p trong chuong trình.

Xin chân thành c?m on và kính chúc Quý khách có m?t chuy?n di th?t vui v?, b? ích!

Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Yourtour Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 5, ngách 68/68/45, tổ 16 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tòa nhà Talico – Số 22 Hồ Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Follow Us